برچسب: کینتیک

0

تلاش‌های AT&T واسه ی یکپارچه‌سازی سیسکو کینتیک | ترشیده ها

تلاش‌های AT&T واسه ی یکپارچه‌سازی سیسکو کینتیک شرکت AT&T و سیسکو در حال حاضر به دنبال فرصت‌هایی واسه ی یکپارچه‌سازی پلتفرم “سیسکو کینتیک واسه ی شهرها” هستند تا راهکارهای شهرهای هوشمند AT&T، اعم از...