برچسب: کیف پول‌های الکترونیکی

0

درها را به روی نوآوری باز ،بگشایید! | ترشیده ها

اطلاعات ناقص و درک ناکامل ما از فضای جدید ممکن است ما را در رسیدن به یک مدل مناسب و متناسب یاری نکند. ماکس پلانک، فیزیکدان، زمانی گفته بود: «حقیقت‌ جدید علمی با قانع‌شدن...