برچسب: کیفیت سنجی

0

ثبت درآمد عملیاتی، کلید ارزش‌گذاری استارت‌آپ! | ترشیده ها

همانطور که می‌دانید موضوعات مرتبط با نحوه تشخیص درآمد یا فروش  استارت‌آپ‌ها از مباحث پیچیده در ثبت حساب‌هاست که در طی چندین مرحله باید به شناسایی دقیق آنها پرداخت که در اینجا می‌خواهیم واسه...