برچسب: کیفیت زندگی

0

سال نو؛ زندگی نو | ترشیده ها

روزها یکی پس از دیگری می‌گذرند و با نزدیک‌شدن به بهار، بسیاری از ما احساس می‌کنیم که باز هم فرصت‌های زیادی را واسه ی تحقق بسیاری از تصمیم‌ها یا رؤیاهایمان از دست داده‌ایم و...