برچسب: کيفيت بالاي توليد

0

دست پخت شيرازي، که خيلي زود برند شد | ترشیده ها

قصدشان در آغاز بازگرداندن غذاهاي سالم و مغذي به سفره‌هاي ايراني بود. غذاهاي سنتي چون کوکو و کتلت که روزگاري شام خانواده‌هاي ايراني بودند، اما کم‌کم رنگ و بويشان از خانه‌هاي ايراني محو شده...