برچسب: مریخ

0

. . . وزن فردی که روی زمین ۱۰۰ کیلو است، در مریخ تنها ۳۸ کیلو خواهد بود. درواقع …

. . . ?وزن فردی که روی زمین ۱۰۰ کیلو است، در مریخ تنها ۳۸ کیلو خواهد بود. درواقع شما چاق نیستید. فقط روی سیاره اشتباهی هستید ? (طنز) #zoomitextra #مریخ #فضا # منبع