برچسب: مرکز نوآفرینی فردا

0

مدیر فینووا تغییر کرد | ترشیده ها

علی بدیعی به عنوان مدیر مرکز نوآفرینی فردا (فینووا) انتخاب شد.او پیش از این به عنوان مدیرعامل شتابدهنده آرنا و معاون توسعه زیست بوم کارآفرینی شرکت پیشران به فعالیت مشغول بود. مرکز نوآفرینی فردا(فینووا)...