برچسب: مرکز موسیقی “روبکس”

0

دیالوگ تاریخی در طرح توسعه مرکز موسیقی “روبکس”

سرویس معماری هنرآنلاین باز نشر ترشیده ها: مرکز موسیقی “روبکس” در همجواری بنایی قدیمی در منطقه‌ای باستانی در فرانسه و به همین نام، با رویکرد توسعه و احیای یک نماد فرهنگی شکل گرفته است....