برچسب: مرکزشتابدهنده

0

حضور۶ مدیربرجسته مرکزشتابدهنده درهمایش یلدای کارآفرینان استارتاپی | ترشیده ها

ترکیب پنل مراکز نوآوری وشتابدهنده ها ” مشخص شد. دراین پنل ناصرغانم‌زاده مدیرعامل شتابدهنده فینوا،احمدرضا مسرورمدیرعامل شتابدهنده دیموند،حمزه قطبی نژادمدیرعامل شتابدهنده نوتک، محمد امین صمیمی مدیرعامل شتابدهنده شفق،محسن ملایری مدیرعامل اواتک حضور خواهند داشت....