ترشیده ها Blog

میزان فطریه سال ۹۷ اعلام شد 0

میزان فطریه سال ۹۷ اعلام شد

میزان فطریه سال ۹۷ اعلام شد   به گزارش ترشیده ها عید فطر نزدیک شده است و برخی مسلمانان که شرایطش را دارند در این روز باید زکات فطره خود را بپردازند .پس از...

میزان فطریه سال ۹۷ اعلام شد 0

میزان فطریه سال ۹۷ اعلام شد

میزان فطریه سال ۹۷ اعلام شد   به گزارش ترشیده ها عید فطر نزدیک شده است و برخی مسلمانان که شرایطش را دارند در این روز باید زکات فطره خود را بپردازند .پس از...

میزان فطریه سال ۹۷ اعلام شد 0

میزان فطریه سال ۹۷ اعلام شد

میزان فطریه سال ۹۷ اعلام شد   به گزارش ترشیده ها عید فطر نزدیک شده است و برخی مسلمانان که شرایطش را دارند در این روز باید زکات فطره خود را بپردازند .پس از...

0

واسه ی ارکسترها برنامه‌های بزرگ‌تر و بهتر در نظر داریم / آئین‌نامه جشنواره موسیقی فجر هفته آینده منتشر می‌شود

سرویس موسیقی هنرآنلاین باز نشر ترشیده ها: علی ترابی مدیرکل دفتر موسیقی یکشنبه شب بعد از اجرای ارکستر سمفونیک تهران در مسکو در جمع خبرنگاران پاسخگوی سؤالات آن‌ها بود. او درباره حضور ارکستر در...

میزان فطریه سال ۹۷ اعلام شد 0

میزان فطریه سال ۹۷ اعلام شد

میزان فطریه سال ۹۷ اعلام شد   به گزارش ترشیده ها عید فطر نزدیک شده است و برخی مسلمانان که شرایطش را دارند در این روز باید زکات فطره خود را بپردازند .پس از...