ترشیده ها Blog

کار گذاستن تراشه در زیر پوست کارمندان 0

کار گذاستن تراشه در زیر پوست کارمندان

کار گذاستن تراشه در زیر پوست کارمندان   شرکت سویدی واسه ی کارکنانش دست به چنین حرکتی زده است اگر چه ایده کاشت تراشه در زیرپوست انسان‌ها جدید نیست، اما استفاده از آن در...

مراقب باشید گرفتار دام عشق داعش نشوید 0

مراقب باشید گرفتار دام عشق داعش نشوید

مراقب باشید گرفتار دام عشق داعش نشوید   کار کثیف و غیر انسانی داعش …داعش مدت‌هاست که از زن‌ها همچون مردان واسه ی اموری مانند جذب نیرو، جمع‌آوری اطلاعات و تبلیغ افکارش استفاده می‌کند....